Öster Malma Gårdsbutik
611 91 Nyköping

Hellmanska Gården
V. Trädgårdsg. 24
611 32 Nyköping